LOCTITE - Trenutna ljepila

Trenutna ljepila Loctite

Trenutna ljepila odnosno cijanoakrilati vrlo brzo stvrdnjavaju kada su zatvoreni između bliskoprianjajući površina. Trenutna ljepila Loctite koriste se za lijepljenje malih dijelova kako bi se jako brzo fiksirali. Loctite je prvi na tržištu tehnologije za trenutno lijepljenje.

Trenutno ljepilo Loctite prikladno je za čitav niz materijala, a dostupan je u obliku tekućine ili gela.

Odabir pravog trenutnog ljepila Loctite:

Trenutna ljepila Loctite dolaze u raznim vrstama optimiranim za posebne zahtjeve, npr. za lijepljenje dijelova, podnošenje opterećenja, geometriju spoja, parametre procesa itd. Izvrsno prianjaju na većinu podloga, a smična i vlačna čvrstoća ljepila veoma je dobra.

Prednosti trenutnih ljepila Loctite:

  • Čisto i lako nanošenje
  • Vrlo brzo namještanje i učvršćivanje dijelova
  • Spajanje cijelog niza različitih materijala
  • Visoka čvrstoća na vrlo malim površinama lijepljenja
  • Ne sadrže otapala