LOCTITE - Proizvodi za osiguranje vijaka

Osiguranje vijaka

Proizvod za osiguranje vijaka Loctite sprečava samoodvrtanje i osigurava sve navojne spojeve od popuštanja uslijed vibracija i udara. Proizvodi su žitke tekućine koje u potpunosti ispunjavaju šupljine između prijanjajućih navoja. Proizvod za osiguranje vijaka Loctite može se koristiti za velik broj primjena.

Svojstva

  • Jednokomponentno
  • Čisto i lako nanošenje
  • Otporno na vibracije
  • Osigurava i brtvi sve navoje
  • Smanjuje troškove inventara

Kada se koristi za sastavljanje navojnih spojeva, proizvod za osiguranje vijaka Loctite trajno učvršćuje navojne spojeve, eliminira nagrizajuću koroziju i stvara homogeni spoj.

Proizvodi za osiguranje vijaka Loctite su jednokomponentna tekuća i polukruta ljepila. Stvrdnjavaju na sobnoj temperaturi i pretvaraju se u čvrstu i krutu termostabilnu plastiku nakon nanošenja između čeličnih, aluminijskih, mjedenih i većine drugih metalnih površina. Stvrdnjavaju bez prisutnosti zraka. Ljepilo u potpunosti ispunjava šupljine među prijanjajućim navojima i osigurava navoje i spojeve.